Privaatsustingimused


Isikuandmete töötlemine Artise kinoklubis Artišokk

Kino Artise “Artišokk” klubiga liitumisel registreeritakse kasutaja ees- ja perekonnanimi, isikukood (kliendi valikul), telefoninumber, e-posti aadress, sünnikuupäev (kui ei soovi isikukoodi avalikustada) ja otseturunduse nõusolekud ning klubi liikmena registreeritud piletiostud.

Tallinnfilm OÜ töötleb Artišokk  kinoklubi (Klubi) liikme isikuandmeid taotleja poolt Klubi taotluse esitamisel ja Klubi tingimustega nõustumisel jõustunud lepingu alusel. Klubiga liitumise taotlemisel kasutaja nõustub kehtivate Klubi tingimustega ja kinnitab oma nõusolekut tema isikuandmete (sh tema poolt esitatud isikuandmete ja tema poolt Klubi liikmena sooritatavate ostude andmete) töötlemiseks Tallinnfilm OÜ poolt käesolevates tingimustes toodud viisidel ja eesmärkidel.

Tallinnfilm OÜ töötleb Artišokk kinoklubi liikme isikuandmeid lepingu täitmise ja kliendikontode haldamise eesmärgil ning Klubi liikmetele suunatud toodete ja teenuste pakkumiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Artišoki klubiga liitumisel kasutatakse kohustuslike väljade infot:

  • Ees- ja perekonnanimi (klubi liikmelisuse loomiseks).
  • Isikukood (Artišoki kinoklubi liikmelisuse sidumiseks ID-kaardiga (kliendi valik).
  • E-mail (peamine vahend Kino Artise kodulehel ostetud piletite kättetoimetamiseks).
  • Telefoninumber (Ainult erakorralise info edastamiseks seansside kohta, millele Klubi liige omab kehtivat piletit).
  • Sünnikuupäev (Vanuseliste soodustuste pakkumiseks).

Isikuandmete säilitamine

Tallinnfilm OÜ töötleb andmeid ainult ulatuses, mis on vajalik lepingu täitmiseks ja klientide parimaks teenindamiseks ning andmeid säilitatakse turvaliselt vastavalt kehtivatele seadustele. Tallinnfilm OÜ säilitab isikuandmeid Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna territooriumil. Mistahes raamatupidamisliku tähtsusega isikuandmeid säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele 7 aastat alates vastava kirje kui raamatupidamise algdokumendi tekkest, arvestades raamatupidamise seadusest tulenevaid nõudeid. Mistahes nõusolekuga seotud andmeid säilitatakse nii kaua kuniks kliendi antud nõusolek on kehtiv ning seda ei ole tagasi võetud.

Isikuandmete edastamine ja kasutamine

Tallinnfilm OÜ-l on Klubi lojaalsusprogrammi raames õigus edastada isikuandmeid koostööpartneritest volitatud töötlejatele eesmärgiga pakkuda klubi liikmetele parimat teenust (näiteks IT- või raamatupidamisteenused). Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Tallinnfilm OÜ-lt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete kaitse. Volitatud töötlejad:

APL Digital Solutions OÜ

Tartu mnt. 80D, 10112 Tallinn, Eesti

Registrikood: 14994211

www.markus.ee

 

Grant Thornton Baltic OÜ

Pärnu mnt 22, 10141 Tallinn, Eesti

Registrikood: 10384467

www.grantthornton.ee

                               

Samuti töötlevad kliendi isikuandmed Tallinnfilm OÜ töötajad, kellel on oma töökohustustest tulenevalt õigus ning vajadus kliendi isikuandmeid töödelda.

Seadusest tulenevatel juhtudel ning alustel avaldab Tallinnfilm OÜ kliendi isikuandmeid ka avaliku sektori asutustele ning õiguskaitseorganitele.

Isikuandmete muutmine

Artišokk klubi liikme andmete muutumisel palume kliendil muuta ise oma andmed Klubi kontol, logides ennast eelnevalt sisse aadressil www.kino.ee või pöörduda andmete muutmiseks klienditoe poole aadressil info@kino.ee.

Isikuandmetega tutvumine ja isikuandmete ülekandmine

Artišokk kinoklubi liikmel on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega Kino Artise kodulehel aadressil www.kino.ee, logides sisse oma kasutajakontole. Samuti on võimalik saada infot enda kohta töödeldavate isikuandmete kohta pöördudes digitaalselt allkirjastatud taotlusega Tallinnfilm OÜ poole aadressil info@kino.ee.

Klubi liikmel on võimalik pöörduda oma isikuandmete ülekandmiseks mõnele muule andmetöötlejale pöördudes digitaalselt allkirjastatud taotlusega Tallinnfilm OÜ poole aadressil info@kino.ee.

Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmine ja isikuandmete kustutamine

Artišokk kinoklubi liikmel on igal ajal õigus anda ja tagasi võtta otseturunduse nõusolekut (info edastamine sooduspakkumiste ja kampaaniate kohta, uudiskirjad), logides sisse Kino Artise kodulehel aadressil www.kino.ee või tühistada uudiskirja tellimus läbi uudiskirjas toodud lingi.

Artišokk kinoklubi liikmel on igal ajal õigus loobuda enda isikuandmete töötlemisest lojaalsusprogrammi raames ja nõuda oma andmete kustutamist, kuid sellisel juhul liikme õigused lõpetatakse, sealhulgas ei saa kasutaja enam Klubiga kaasnevaid soodustusi kinokassas ja Kino Artise veebipoes. Suletakse juurdepääs Kino Artise veebikeskonnas pileti ostmisele aadressil www.kino.ee ning kustutatakse ostuajalugu. Isikuandmete kustutamiseks peab liige esitama digitaalselt allkirjastatud taotluse aadressil info@kino.ee või helistama numbril 663 1376.

Artišokk kinoklubi isikuandmete vastutav töötleja ja vaidluste lahendamine

Artišokk kinoklubi raames on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Tallinnfilm OÜ. Klubi raames isikuandmete töötlemise kohta küsimuste tekkimisel on klubi liikmel igal ajal õigus ühendust võtta Tallinnfilm OÜ andmekaitsespetsialistiga aadressil info@kino.ee

Käesolevale lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Vaidlused lahendatakse eelisjärjekorras läbirääkimiste teel. Juhul, kui klient ning Tallinnfilm OÜ ei jõua läbirääkimiste käigus kokkuleppele, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seaduste kohaselt.